09128884796

گوشی های صوتی

گوشی F52 /F52 HP

کمپانی فنویل سازنده ای برای اکثر برندهای ویپ میباشد تلفن F52HP گوشی محبوب سال 2015 در رده کارمندی میباشد.با توجه به این استقبال ، این گوشی پیشنهاد اول برای مصارف کارمندی می باشد. این مدل دارای ویژگیهایی خاص و قیمت…

شایستگان شبکه ، مجری طرح های جامع ارتباطات و سرویس های تحت شبکه و voip

 

021-66903430 

066-33409541

 info@shayestegan.net

Top of Page