09128884796

رزومه

 

 نمونه فعالیت های اخیر انجام گرفته توسط این شرکت در ذیل بحضور معرفی می گردد . 

 

 

راه اندازی ارتباطات بین مراکز دانشگاه پیام نور استان لرستان در سطح استان به تعداد 9 مرکز ، و نیز راه اندازی دیتاسنتر دانشگاه ،پشتیبانی و نگهداری ساختار اکتیو شبکه کامپیوتری دانشگاه و VOIP به تعداد 4 مرکز
راه اندازی و پشتیبانی ساختار شبکه اکتیو و دیتاسنتر  شرکت پتروشیمی استان لرستان
راه اندازی ارتباطات بین مراکز دانشگاه پیام نور استان تهران در سطح استان تهران به تعداد 18 مرکز ، طراحی و راه اندازی شبکه اکتیو و دیتاسنتر دانشگاه و نگهداری و پشتیبانی از شبکه کامپیوتری و VOIP به تعداد 3 مرکز 
طراحی ساختار و راه اندازی شبکه کامپیوتری و دیتاسنتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد 

راه اندازی ارتباطات بین مراکز دانشگاه بزرگ لرستان در سطح استان به تعداد 4 مرکز ، و نیز راه اندازی دیتاسنتر دانشگاه ، پشتیبانی و نگهداری ساختار اکتیو شبکه کامپیوتری دانشگاه 
راه اندازی اکتیو شبکه کامپیوتری و دیتاسنتر و VOIP اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان 
راه اندازی VOIP دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با تعداد 320 خط داخلی و 100 خط شهری 

 

و چندین پروژه راه اندازی لینک های مخابراتی و وایرلس برای سازمان های دولتی و خصوصی

 

 

 

 

 

شایستگان شبکه ، مجری طرح های جامع ارتباطات و سرویس های تحت شبکه و voip

 

 

066-33206642
066-33214157

 info@shayestegan.net

Top of Page